Ordensreglement

Ordensreglement for Viby Centret

Viby Centret er et fodgængerområde, derfor er det ikke tilladt at medbringe cykel eller knallert, eller lade sig transportere på skateboard eller rulleskøjter.
Cykler og knallerter henvises til parkering udenfor centret.

Hunde må ikke medbringes i centrets indendørsområde.

Det er ikke tilladt, at indtage alkohol uden for de dertil godkendte lokaliteter. Ej heller i området uden for centret. Endvidere er det ikke tilladt at færdes
synligt beruset samt udvise støjende adfærd på centrets område.

Opsætning af plakater m.m. er ikke tilladt undtagen med centerforeningens skriftlige tilladelse samt anvisning.

Uden skriftlig tilladelse er det ej heller tilladt at sælge lodsedler samt uddele løbesedler og reklamer.Dette forbud gælder også centrets parkeringsarealerne.

Tobaksrygning er ikke tilladt i Viby Centret- ej heller i parkeringskælderen.

Henkastning af papir og affald samt forurening eller beskadigelse af bygninger, bænke eller andet inventar er ikke tilladt.

Den tilsynsførende centervagts anvisninger skal følges